კახი ყურაშვილი შერჩეულ იქნა საბჭოს წევრად! 12.12.2017

კახი ყურაშვილი შერჩეულ იქნა საბჭოს წევრად!

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის პრორექტორი პროფესორი კახი ყურაშვილი შერჩეულ იქნა სსიპ განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2017 წლის 06 დეკემბრის N774 ბრძანებით შექმნილი სამართლის მიმართულების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს წევრად. სსიპ განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ქ-ნ თ. სანიკიძის შესაბამისი ბრძანების გასაცნობად ეწვიეთ ვებ - გვერდს www.eqe.ge