გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ სტუდენტთა საყურადღებოდ! 20.03.2023

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

 

 

            გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრებმა სტუდენტებმა, რომლებმაც 2022-2023 სასწავლო წლის სწავლის საფასურის დაფინანსების მოსაპოვებლად დადგენილ ვადებში ვერ შეძლეს პორტალზე socreg.mes.gov.ge დარეგისტრირება, უფლებამოსილნი არიან 2023 წლის 1 მარტიდან 2023 წლის 31 მარტის ჩათვლით განცხადებით მიმართონ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ან შესაბამის ტერიტორიულ მუნიციპალიტეტს.

მსგავსი სიახლეები

მობილობის წესით თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველთა საყურადღებოდ! 02.08.2016

მობილობის წესით თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველთა საყურადღებოდ!

2016–2017 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის მობილობის წესით სტუდენტთა თბილისის ჰუმანიტარ...

ვრცლად
საგანმანათლებლო პროექტი - უწყვეტი განათლება 07.06.2021

საგანმანათლებლო პროექტი - უწყვეტი განათლება

საჯარო ლექციათა ციკლი - „სამართალი და  კანონმდებლობა“ (II...

ვრცლად