ღია კონკურსის შედეგი 08.05.2023

ღია კონკურსის შედეგი

 

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტურია კადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგი:

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულ იქნა შემდეგი პირი:

1. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო (ქართულენოვან) პროგრამაზე:

1.1. მაია მელაძე - ასოცირებული პროფესორი (მიმართულება – მარკეტინგი);

2. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო (ქართულენოვან და რუსულენოვან) პროგრამებზე:

2.1. ირინა ბენია - ასოცირებული პროფესორი (მიმართულება – ბიზნესის ადმინისტრირება);

3. ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე:

3.1. შორენა კუჭუხიძე -ასოცირებული პროფესორი (მიმართულება – ფსიქოლოგია);

3.2. ნინო გოგოხია - ასისტენტ-პროფესორი (მიმართულება – ფსიქოლოგია);

3.3. ანა ზუბაშვილი - ასისტენტი (მიმართულება – ფსიქოლოგია);

 

4. სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

4.1. ნანა გველესიანი - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - სტომატოლოგია);

4.2. მარია ზუბიაშვილი - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - შინაგანი მედიცინა);

4.3. ეკატერინე თოფურიძე - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - თერაპიული სტომატოლოგია);

მსგავსი სიახლეები

ონლაინ სამუშაო შეხვედრა ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან 31.05.2021

ონლაინ სამუშაო შეხვედრა ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან

2021 წლის 30 მაისს, ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ორგანიზებით, ჩატარდა ონლაინ სამუშაო შეხვედრა ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის აკადემიურ და მო...

ვრცლად
გამოიცა თჰუ სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის ბატონ დავით გეფერიძის თანაავტორობით ახალი სახელმძღვანელო 26.08.2020

გამოიცა თჰუ სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის ბატონ დავით გეფერიძის თანაავტორობით ახალი სახელმძღვანელო

გამოიცა თჰუ სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის დავით გეფერიძის თანაავტორობით...

ვრცლად
ვებინარი თემაზე - 1918 წლის 26 მაისი: საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადება 29.05.2021

ვებინარი თემაზე - 1918 წლის 26 მაისი: საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადება

2021 წლის 28 მაისს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტისა და ააიპ ,,სამოქალაქო განათლების ცენტრის“ ორგან...

ვრცლად