სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო-საკომუნიკაციო  სესია, პიტესტის უნივერსიტეტში 19.05.2023

სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო-საკომუნიკაციო სესია, პიტესტის უნივერსიტეტში

 

 

2023 წლის 26-28 აპრილს  ჩატარდა პიტესტის  უნივერსიტეტის, ეკონომიკის მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო-საკომუნიკაციო სესია, სახელწოდებით - „THE MULTI-CRISIS ENVIRONMENT: ECONOMIC AND LEGAL EFFECTS”.

ღონისძიება მიმდინარეობდა ჰიბრიდულ რეჟიმში. სესიის სამეცნიერო კომისიის წევრებად არჩეული იყვნენ თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე, აფილირებული პროფესორი ლია ჭიღლაშვილი და სამართლის დოქტორი, პროფესორი ლალი ფაფიაშვილი.

სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო სესია 6 სექციად ჩატარდა, სადაც მონაწილეობდა სხვადასხვა ქვეყნის 114 მომხსენებელი. სესიაზე მოხსენებით წარსდგა თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის სტუდენტი გოგა მარგალიტაძე, ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი, მაია მელაძე.

სესიაზე წარმოდგენილი მოხსენებები უხლოეს პერიოდში გამოიცემა საერთაშორისო ინდექსირებულ ჟურნალში.

ჟურნალის ნახვა

მსგავსი სიახლეები

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში იწყება 22 თებერვალიდან! 16.02.2021

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში იწყება 22 თებერვალიდან!

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში იწყება 22 თებერვალ...

ვრცლად
განაიარაღე მოძალადე 23.11.2022

განაიარაღე მოძალადე

 ძალადობის პრევენციის მიზნით ი...

ვრცლად