ცესკოში საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა 23.05.2023

ცესკოში საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა

 

 

22 მაისს ცესკო-სთან თანამშრომლობით IFES-ის პარტნიორი უნივერსიტეტებისა და პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამოქალაქო განათლების პედაგოგებს შესაძლებლობა მიეცათ, პრაქტიკაში გამოეცადათ საარჩევნო ელექტრონული ტექნოლოგიები, პირისპირ ესაუბრათ ცესკო-სთან საარჩევნო საკითხებზე და ინფორმაცია მიეღოთ სამართლებრივი და პროცედურული სიახლეების, კენჭისყრის დღეს ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენების პრიორიტეტების, არსებული გამოწვევების და მათი გადაჭრის გზების შესახებ.  შეუწყონ საზოგადოების სწორად ინფორმირებას.

შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა.

მსგავსი სიახლეები

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები 04.07.2019

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური ა...

ვრცლად
აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები 19.05.2019

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის...

ვრცლად