მე-16   საერთაშორისო სამეცნიერო  სიმპოზიუმი  (რუმინეთი) 26.05.2023

მე-16   საერთაშორისო სამეცნიერო  სიმპოზიუმი (რუმინეთი)

მე-16   საერთაშორისო სამეცნიერო  სიმპოზიუმ

(რუმინეთი)

 

2023 წლის 18-20 მაისს პიტესტის უნივერსიტეტის ორგანიზებით, ჰიბრიდულ რეჟიმში ჩატარდა მე-16 საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი -„უახლესი ტენდენციები საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში“.

ღონისძიებაში მონაწილეობდა თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, მარინე შავლაყაძე, მოხსენების თემა-„ბიოაქტიური მინის მისაღებ ნედლეულად საქონლის ძვლის ნაცრის გამოყენების შესაძლო პერსპექტიულობის დადგენა".