აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები! 08.01.2018

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები!

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ცცხადდება ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების  

დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები:

 

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულ იქნა  შემდეგი პირი:

 

1. ჰუმანიტარული ფაკულტეტი:

 

1.1.  უცხო ენებისა და თარგმანის  სამაგისტრო პროგრამისთვის:

 

1.1.1. მანანა მათიაშვილი - პროფესორი (მიმართულება-ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, დარგი/სპეციალობა - ინგლისური ფილოლოგია/ქვესპეციალიზაცია - ინგლისურენოვანი  თარგმანმცოდნეობა 

 

ვაკანტური დარჩა შემეგი აკადემიური თანამდებობა:

 

2. ეკონომიკის, ბიზნესია და მართვის ფაკულტეტი:

 

2.1. რუსულენოვანი საბაკალავრო პროგრამისთვის:

 

 

2.1.1. ასოცირებული პროფესორი (მიმართულება - ბიზნესის ადმინისტრირება; დარგი/სპეციალობა საბუღალტრო აღრიცხვა) – 1 საშტატო ერთეული;

მსგავსი სიახლეები

სასერტიფიკატო კურსები ბუღალტერიის მიმართულებით 16.06.2021

სასერტიფიკატო კურსები ბუღალტერიის მიმართულებით

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი გთავაზობთ სასერტიფიკატო კურსებს ბუღალტერიის მიმართულებით.

ვრცლად
სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო ონლაინ სამეცნიერო კონფერენცია N3 28.06.2021

სტუდენტთა საუნივერსიტეტთაშორისო ონლაინ სამეცნიერო კონფერენცია N3

2021 წლის 25 ივნისს  თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის, სამართლის ფაკულტეტზე  დისტანციური ფორმით ჩატარდა სტუდენტთა სა...

ვრცლად