სტუდენტთა საერთაშორისო მე-13 კონფერენცია „სტუდენტური სამეცნიერო კვლევების მრავალმხრივობა “ 14.06.2024

სტუდენტთა საერთაშორისო მე-13 კონფერენცია „სტუდენტური სამეცნიერო კვლევების მრავალმხრივობა “

2024 წლის 6 ივნისს პოლონეთის “The Mazovian University” ორგანიზებით ჩატარდა სტუდენტთა საერთაშორისო მე-13 კონფერენცია „სტუდენტური სამეცნიერო კვლევების მრავალმხრივობა “("Multifacetedness of student scientific research"). საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია მიმდინარეობდა სამ თემატურ პანელში: სამედიცინო და ჯანმრთელობის მეცნიერების, სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში და ზუსტ და ინჟინერიის.
აღნიშნულ სტუდენტურ კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის IV კურსის სტუდენტმა გიორგი ძინძიბაძემ (სამეცნიერო ხელძღვანელი ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი გორგი ხარშილაძე), რომელმაც წარმოადგინა მოხსენება თემაზე „მომსახურების სექტორის გამოწვევები საქართველოში“