ლია ჭიღლაშვილი

ლია ჭიღლაშვილი

პროფესორი

სამართლის დოქტორი, პროფესორი. 2006 წლიდან დღემდე ეწევა სამეცნიერო-პედაგოგიურ საქმიანობას კერძო სამართლის მიმართულებით სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. 2003-2019 წლებში მუშაობდა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში წამყვან პოზიციებზე. 1999-2004 წლებში მუშაობდა საქართველოს უზენაესსა და ქ. თბილისის საოლქო სასამართლოებში. გამოქვეყნებული აქვს 20-მდე სამეცნიერო სტატია „საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართლის“ თემტიკაზე როგორც ქართულ, ისე საერთაშორისო ჟურნალებში. არის საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების რეცეზენტი და სამეცნიერო ხელმძღვანელი. მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციასა და ფორუმში, მათ შორის ევრაზიის მულტიდისციპლინარულ და ქართულ-ავსტრიულ კონფერენციებში.  გავლილი აქვს თეორიულ-პრაქტიკული სასწავლო ტრენინგები სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის პროფესიული განვითარების შრომის საერთაშორისო სოლიდარობის ცენტრის (აშშ) ეგიდით - ლიდერთა გადამზადების კურსები. არჩეული იყო საქართველოს გაერთიანებული პროფესიული კავშირების თავმჯდომარის მოადგილედ, იმავდროულად ხელმძღვანელობდა საერთო სასამართლოების პროფესიულ კავშირს. ლიდერის სტატუსით უძღვებოდა შრომის საერთაშორისო სოლიდარობის ცენტრის (აშშ) - ტრენერთა გადამზადების კურსებს როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მოწვული სტუმრის სტატუსით პერიოდულად მონაწილეობს სატელევიზიო გადაცემებში, სამართლის თემატიკის კუთხით. მიღებული აქვს საპატიო სიგელები და საერთაშორისო სერტიფიკატები. დაჯილდოებულია საქართველოს პრეზიდენტის ღირსების ორდენით.