ლიანა ყანჩაველი

ლიანა ყანჩაველი

პროფესორი

ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი; 1991-97 წლებში სწავლობდა ბაუმანის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის ასპირანტურასა და დოქტორანტურაში; 1997 წ. წარმატებით დაიცვა დისერტაცია; აქვს 38 წლიანი უწყვეტი პედაგოგიური სტაჟი, ტრენინგების ჩატარებისა და საჯარო გამოსვლების  გამოცდილება; 25 წლიანი მუშაობის გამოცდილება ბიზნესში; არის მრავალი საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზატორი და მონაწილე; რამდენიმე სახელმძღვანელოს და სტატიის ავტორი როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო ჟურნალებში.