ეკატერინე სულუხია

ეკატერინე სულუხია

ასოცირებული პროფესორი

ეკატერინე სულუხია არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ფსიქოლოგი. ის აქტიურად ეწევა პედაგოგიურ და პროფესიულ საქმიანობას, სხვადასხვა წლებში იყო ფსიქო-სოციალური დახმარების ცენტრი "ნდობა"-ს, სოციალური კვლევების ინსტიტუტის (ISR), მე-4 სამკურნალო პროფილაქტიკური ცენტრისა და 107-ე საჯარო სკოლის ფსიქოლოგი; არის სამეცნიერო კონფერენციების აქტიური მონაწილე და მომხსენებელი. მას გავლილი აქვს არაერთი პროფესიული განვითარების კურსი და ტრენინგი. ის ასევე არის სამაგისტრო ნაშრომების ხემძღვანელი და რეცენზენტი.