დავით წულაია

მოწვეული ლექტორი

ნანა ბიჩენოვი

მოწვეული ლექტორი

მანანა მათიაშვილი

მოწვეული ლექტორი

მაია აღაია

მოწვეული ლექტორი

მარიამ დარბაიძე

მოწვეული ლექტორი

ნინო ქეცბაია

მოწვეული ლექტორი

თამარ ადეიშვილი

მოწვეული ლექტორი

ნათია ქაჯაია

მოწვეული ლექტორი

ელენე ჩომახიძე

მოწვეული ლექტორი

ნინო ორმოცაძე

მოწვეული ლექტორი

რუსუდან მხეიძე

მოწვეული ლექტორი

ივანე სეხნიაშვილი

მოწვეული ლექტორი