ნონა გელიტაშვილი

აფილირებული პროფესორი ეკონომიკის მიმართულებით

ბესარიონ ნაყოფია

აფილირებული პროფესორი ფინანსების მიმართულებით

მადონა გელაშვილი

პროფესორი ეკონომიკის მიმართულებით

ირმა დიხამინჯია

პროფესორი მენეჯმენტის მიმართულებით

ლიანა ყანჩაველი

აფილირებული პროფესორი მათემატიკის/ლოჯისტიკის მიმართულებით