თენგიზ ვერულავა

მოწვეული ლექტორი

ნინო სამჭკუაშვილი

მოწვეული ლექტორი

ნატო გეგენავა

მოწვეული ლექტორი

ნოდარ ბერულავა

მოწვეული ლექტორი

ირინა სადაღაშვილი

მოწვეული ლექტორი

ნაირა ბერია

მოწვეული ლექტორი

დევი შონია

მოწვეული ლექტორი

მაია თადუმაძე

მოწვეული ლექტორი

რომან მაისურაძე

მოწვეული ლექტორი

თამარ ქობლიანიძე

მოწვეული ლექტორი

გურანდა თორდია

მოწვეული ლექტორი

მეგი როსტიაშვილი-წიკლაური

მოწვეული ლექტორი