მარიამ სურგულაძე

მოწვეული ლექტორი

თამარ ბარელაძე

მოწვეული ლექტორი

გიორგი აბულაძე

მოწვეული ლექტორი

რუსუდან კონცელიძე

მოწვეული ლექტორი

ნატო აბულაძე

მოწვეული ლექტორი

შოთა ჯანჯღავა

მოწვეული ლექტორი

ნატალია შონია

მოწვეული ლექტორი

ნოდარ სულაშვილი

მოწვეული ლექტორი

ზურაბ რობაქიძე

მოწვეული ლექტორი

ნანა ბიჩენოვი

მოწვეული ლექტორი

ირმა ზაქარაია

მოწვეული ლექტორი

მანანა მათიაშვილი

მოწვეული ლექტორი