ნანა ალექსიძე

ნანა ალექსიძე

ეთერ ჭურაძე

ეთერ ჭურაძე

თამარ ებანოიძე

ასისტენტ-პროფესორი

ზვიად ვეკუა

ასისტენტ-პროფესორი

თამარა საჯაია

ასისტენტ-პროფესორი

ნატალია ივანიძე

ასისტენტ-პროფესორი

მარიამ გვილავა

ასისტენტ-პროფესორი

მერი კახაბრიშვილი

ასისტენტ-პროფესორი

დოდო მაღრაძე

ასისტენტ-პროფესორი