სტუდენტური თვითმმართველობა

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის მართვის ორგანოებია: სტუდენტთა საერთო კრება, რომელიც ირჩევს სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტს, ვიცე-პრეზიდენტსა და ფაკულტეტების სტუდენტთა პირდაპირპროპორციულად - სტუდენტური თვითმმართველობის საბჭოს, 20 წევრის შემადგენლობით.

სტუდენტური თვითმმართველობის საბჭო არჩეულ იქნა 2019 წლის 30 ოქტომბერს და მისი უფლებამოსილების ვადა განსაზღვრულია 2021 წლის 30 ოქტომბრამდე.

სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტია ვლადიმერ ოგანეზოვი.

სტუდენტური თვითმმართველობის ვიცე-პრეზიდენტი (ვაკანტური).

სტუდენტური თვითმმართველობის საბჭოს შემადგენლობა:

სამართლის ფაკულტეტი

1. ვლადიმერ ოგანეზოვი

2. მარიამ ზარიძე

3. ირაკლი წურწუმია

4. მელანო ბალანჩივაძე

5. დარინა ბოლქვაძე

 

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი

1. ნაზი ბებნაძე

2. ლაშა ჩიბურდანიძე

3. ვლადიმერ გელოვანი

4. ირაკლი სარსევანიძე

5. ანნა ლობჟანიძე

ჯანდაცვის ფაკულტეტი

1. მაია ჯანელიძე

2. ლაშა ივანიძე

3. ვაკანტური

4. თეონა კაპანაძე

5. დაიანა ჩხაიძე

 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი

1. ნათელა გადიმოვი

2. მირანდა დაბრუნდაშვილი

3. ავთანდილ ზარიძე

4. ანა ლეკვეიშვილი

5. რატი ქიტოშვილი

 

სტუდენტური თვითმმართველობის დებულება  

 

ვლადიმერ ოგანეზოვი - თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის მე-4 კურსის სტუდენტი.