თჰუ ჩართულია გერმანიის განვითარების საერთაშორისო ფონდის პროექტში 16.02.2019

თჰუ ჩართულია გერმანიის განვითარების საერთაშორისო ფონდის პროექტში

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი შვიდ წამყვან უნივერსიტეტთან ერთად ჩართული არის გერმანიის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (GIZ) პროგრამის – „ევროპულ სტანდარტებთან სამხრეთ კავკასიის სამართლებრივი დაახლოება“ პროექტში, რომლის მიზნიცაა საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების შესაბამისად მართლმსაჯულების ადმინისტრირების სისტემის გაუმჯობესება, კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროს გაძლიერება. კერძო და ადმინისტრაციული სამართლის სისტემების განვითარების სტრატეგიების, სამართლის ცალკეული სფეროების, სამართლებრივი კონსულტაციისა და ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარების გზით, ევროკავშირის სამართალთან დაახლოება.  თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერისტეტის სახელით "ევროკავშირის სამართლის სილაბუსების მომზადების პროექტში" მონაწილეობას ღებულობს ასოცირებული პროფესორი დავით გეფერიძე.

მსგავსი სიახლეები

ონლაინ  ლექცია თემაზე - ბავშვი და ოჯახური გარემო 10.06.2021

ონლაინ  ლექცია თემაზე - ბავშვი და ოჯახური გარემო

2021 წლის 7 ივნისს  თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ორგანიზებით, შპს კერძო სკოლა „ინტელექტ...

ვრცლად
კვლევების მიმართულების გასაუმჯობესებლად გათვალისწინებულ იქნა  კვლევების მიმართულებით ბიუჯეტში თანხების მატება 50 000 ლარამდე 08.11.2020

კვლევების მიმართულების გასაუმჯობესებლად გათვალისწინებულ იქნა კვლევების მიმართულებით ბიუჯეტში თანხების მატება 50 000 ლარამდე

თჰუ აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 01 სექტემბრის N09 დადგენილებით ცვლილება შევიდა თჰუ 2020 წლის ბიუჯეტში და კ...

ვრცლად