სტუდენტური კონფერენცია 2019 - ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები 14.03.2019

სტუდენტური კონფერენცია 2019 - ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები

სტუდენტური კონფერენცია თემაზე: „ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები“

 

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ბაკალავრიატის საფეხურის ყველა კურსის სტუდენტებს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ადგილობრივი და საერთაშორისო ეკონომიკისა და ბიზნესის სფეროში აქტუალური პრობლემების/გამოწვევების შესწავლითა და კრიტიკული ანალიზით, აგრეთვე არსებული ტენდენციებისა და სამომავლო პერსპექტივების გამოვლენის საკითხებით.

 

კონფერენცია ჩატარდება 2019 წლის 30 მაისს.

 

კონფერენციის სამუშაო ენაქართული და რუსული 

 

სრული ტექსტი: 4-6გვერდი (თავფურცელის ჩათვლით);
შრიფტი: Sylfaen; 
ხაზებს შორის დაშორება -1.5; 
შრიფტის ზომა-12
არჩეული თემის ავტორები კონფერენციაზე წარადგენენ მაქსიმუმ 15 წუთიან პრეზენტაციას. თითოეული გამომსვლელის შემდეგ გაიმართება დისკუსიაგანხილული თემის გარშემო. კონფერენციის ბოლოს, ჟიურის მიერ აირჩევა 3 საუკეთესო მომხსენებელი, რომლებიც დასაჩუქრდებიან სიმბოლური საჩუქრებით. ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერთიფიკატი.

 

https://goo.gl/forms/pnaF03imS2x77Mkp2