ვიზიტი ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში 24.05.2016

ვიზიტი ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში

2014 წლის 20 მარტს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტები ესტუმრნენ. სამართლის ფაკულტეტის, პირველ-მეორე კურსის სტუდენტებმა ბიუროში კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტი დაათვალიერეს. კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტის ექსპერტებმა სტუდენტებს ლექცია-სემინარი წაუკითხეს და მათ დეპარტამენტის საქმიანობა უფრო დეტალურად გააცნეს. ლექცია ინტერაქციულ ხასიათს ატარებდა, სტუდენტებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ამომწურავი პასუხები მიეღოთ მათთვის საინტერესო ნებისმიერ კითხვაზე. კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტის ლაბორატორიებში ექსპერტებმა რამდენიმე საცდელი ექსპერტიზა სპეციალურად სტუდენტებისათვის ჩაატარეს. ახალგაზრდები ექსპერტიზის პროცესში აქტიურად ჩაერთვნენ. ბიუროს ექსპერტებმა სტუდენტებს თითის ანაბეჭდების დადგენის მეთოდები და ყალბი დოკუმენტაციის გამოვლინების მექანიზმებიც აჩვენეს.

მსგავსი სიახლეები

 ჩატარდება ტრენინგი თემაზე: " სამეცნიერო-საგრანტო პროექტების მომზადება". 15.05.2023

ჩატარდება ტრენინგი თემაზე: " სამეცნიერო-საგრანტო პროექტების მომზადება".

2023 წლის 19 მაისს, 20:00 საათზე თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალისთვის ჩატარდება ტრენინგი თემაზე: " სამეცნიერო-საგრან...

ვრცლად