სტუდენტური მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების სამსახურის შეხვედრა სტუდენტებთან 10.06.2019

სტუდენტური მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების სამსახურის შეხვედრა სტუდენტებთან

2019 წლის 21 მარტს 15:00 სთ-ზე თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში  სტუდენტური მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების სამსახურის მიერ შედგა ორგანიზებული შეხვედრა სტუდენტებთან, რომელიც მიზნად ისახავს არა მხოლოდ სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას, მათი უფლებების დაცვას, სტუდენტთა მხარდაჭერასა და მათ კონსულტირებას კარიერის დაგეგმვის კუთხით, არამედ ის ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი პოლიტიკის მიზნების განხორციელებას შრომის ბაზარზე უფრო მორგებული, ეფექტური განათლებისა და პროფესიული გადამზადების სისტემის ჩამოყალიბებას.