ააიპ სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალურ ცენტრთან გაფორმდა ხელშეკრულება 12.06.2016

ააიპ სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალურ ცენტრთან გაფორმდა ხელშეკრულება

2016 წლის 11 ივნისს შპს თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტსა და ააიპ „სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალურ ცენტრს“ შორის გაფორმდა იურიდიული კლინიკური განათლების მიღების შესახებ ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც თჰუ სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ თბილისის მერიის სამსახურებსა და თბილისის რაიონულ გამგეობებში საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო-საწარმოო პრაქტიკა გაიარონ. ხელშეკრულების დადებას ესწრებოდნენ თჰუ რექტორი ქ-ნი ვალენტინა საყვარელიძე, პრორექტორი პროფესორი კახი ყურაშვილი, სამართლის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები, აგრეთვე ცენტრის მხრიდან, დირექტორი ქ-ნი მარინა ბერაძე, დირექტორის მოადგილე - ავთანდილ ხარატი და ცენტრის პრესცენტრის წარმომადგენელი ქ-ნი ლიზი მეტრეველი. ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის მხრიდან პრორექტორმა ბატონმა კახი ყურაშვილმა, ხოლო ააიპ „სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალურ ცენტრის“ მხრიდან, ცენტრის დირექტორმა ქ-ნა მარინა ბერაძემ. ქ-ნმა მარინამ თჰუ სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებს გააცნო შეთავაზებული პროგრამის მიზნები და ამოცანები, ხოლო ბატონმა ავთანდილმა - პროგრამის დეტალები და პრაქტიკის გავლის პირობები.

მსგავსი სიახლეები

ონლაინ საჯარო ლექცია თემაზე: დანაშაული, როგორც ნორმალური, აუცილებელი და სასარგებლო მოვლენა 07.05.2020

ონლაინ საჯარო ლექცია თემაზე: დანაშაული, როგორც ნორმალური, აუცილებელი და სასარგებლო მოვლენა

2020 წლის  15 მაისს  17:00 სთ-ზე თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტ...

ვრცლად
მობილობის წესით თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველთა საყურადღებოდ! 24.01.2022

მობილობის წესით თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველთა საყურადღებოდ!

2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის,  მობილობის წესით, სტუდენტთა თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლისა...

ვრცლად