პროექტი - მეცნიერება კაპიტანია 04.04.2021

პროექტი - მეცნიერება კაპიტანია

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ახორციელებს ევროკავშირის კვლევებისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამის "ჰორიზონტი 2020" მარი სკლადოვსკა-კიურის კონკურსში "ევროპელ მკვლევართა ღამე" გამარჯვებულ პროექტს "მეცნიერება კაპიტანია". პროექტის მიზანია, საზოგადოებამ უკეთ გაიგოს, თუ რა დადებითი ზეგავლენა აქვს მეცნიერთა საქმიანობას თითოეული მოქალაქის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, უბიძგოს ახალგაზრდებს სამეცნიერო-კვლევითი კარიერის არჩევისკენ და გააძლიეროს მეცნიერის იმიჯი საზოგადოებაში.

აღნიშნული საგრანტო პროექტის განხორციელებაში ჩართული არიან მეცნიერების, განათლებისა და კულტურის სფეროში მოღვაწე პირები. პროექტის ფარგლებში შექმნილია სპეციალური ვებ-გვერდი: www.captain2020.ge, სადაც განთავსებულია ინფორმაცია საქართველოში არსებული წამყვანი სამეცნიერო ცენტრებისა და მათ მიერ განხორციელებული კვლევების შესახებ, ახალგაზრდა და ღვაწლმოსილ მეცნიერთა ვიდეოლექციები, მეცნიერებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა კონკურსების შედეგები, კონფერენციის მასალები, ინფორმაცია უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გახსნილი ევროკავშირის სივრცეების შესახებ, აგრეთვე, სახალისო სამეცნიერო თამაშები და ა.შ.

საქართველოში არსებული სამეცნიერო პოტენციალის ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობისა და მეცნიერების პოპულარიზაციის უზრუნველსაყოფად, აგრეთვე, პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შეფასებისა და შემდგომი დახვეწის მიზნით, გთხოვთ, გაეცნოთ აღნიშნულ ვებ-გვერდზე (www.captain2020.ge) განთავსებულ ინფორმაციას და შეავსოთ ონლაინ კითხვარი.

მსგავსი სიახლეები

ჯანდაცვის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის გადამზადება სწავლების თანამედროვე მეთოდებში 29.10.2018

ჯანდაცვის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის გადამზადება სწავლების თანამედროვე მეთოდებში

ჯანდაცვის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალის გადამზადება სამედიცინო განათლების მეთოდოლოგიაში ...

ვრცლად
სასერტიფიკატო კურსები ბუღალტერიის მიმართულებით 16.06.2021

სასერტიფიკატო კურსები ბუღალტერიის მიმართულებით

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი გთავაზობთ სასერტიფიკატო კურსებს ბუღალტერიის მიმართულებით.

ვრცლად