2021 წლის 19 მაისს ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ტარდება სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციები 29.04.2021

2021 წლის 19 მაისს ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში ტარდება სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციები

ეროვნული თავდაცვის აკადემია გიწვევთ 19 მაისს სამეცნიერო პრაქტიკულ კონფერენციებზე, რომლებიც ჩატარდება შემდეგი მიმართულებებით:

მენეჯმენტის მიმართულება - ,,მართვის თანამედროვე გამოწვევები''

ინფორმატიკის მიმართულება - ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიების როლი მსოფლიო პანდემიის დროს''

თავდაცვა და უსაფრთხოების მიმართულება - ,,ეროვნული უსაფრთხოება ადგილობრივ და გლობალურ კონტექსტში''

 

კონფერენციებში მონაწილეობის მსურველებმა ნაშრომი უნდა წარმოადგინონ ,,ნაშრომის შესრულების სტანდარტის მიხედვით’’ მიმდინარე წლის 13 მაისამდე აკადემიის ოფიციალურ ელექტრონულ მისამართზე: nda@mod.gov.ge

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის უფროს პოლკოვნიკ გიორგი ლაღიაშვილ 591 55 06 06

მსგავსი სიახლეები

პროექტი უწყვეტი განათლება 13.05.2021

პროექტი უწყვეტი განათლება

საჯარო ლექცია - „ქმედუნარიანობა სამოქალაქო სამართალში და მხარდაჭერის მიმღების სტატუსი სამოქალაქო კოდექსში განხორციელებული ცვლ...

ვრცლად