27- 29 აპრილს გაიმართა საერთაშორისო სტუდენტური ონლაინ კონფერენცია 29.04.2021

27- 29 აპრილს გაიმართა საერთაშორისო სტუდენტური ონლაინ კონფერენცია

27- 29 აპრილს გაიმართა საერთაშორისო სტუდენტური ონლაინ კონფერენცია 2021 Health and Well-being of the Society Present Challenges and Vision for the Future , რომელშიც მონაწილეობა მიიღო თჰუ -ს ჯანდაცვის ფაკულტეტის სტომატოლოგიური პროგრამის მე-2 კურსის სტუდენტმა სერგო მარტიაშვილმა მოხსენებით: "Amelogenesis Imperfecta- a literature review" . ხელმძღვანელი - -თჰუ -ს აფილირებული ასისტენტ პროფესორი ლიკა მანია. კონფერენციას დაესწრენ ,თჰუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი ქეთი ცერცვაძე, ჯანდაცვის ფაკულტეტის სტომატოლოგიური პროგრამის ხელმძღვანელი ასოც.პროფესორი ნინო აბაიშვილი.

მსგავსი სიახლეები

III ონლაინ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერდისციპლინური კონფერენცია, 28 მაისი, 2022 02.03.2022

III ონლაინ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერდისციპლინური კონფერენცია, 28 მაისი, 2022

ონლაინ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერდისციპლინური კონფერენცია, 28 მაისი, 2022

ვრცლად
დეკანის არჩევნები! 09.10.2017

დეკანის არჩევნები!

თჰუ რექტორის 2017 წლის 30 სექტემბრის  113/06 ბრძანების შესაბამისად დაინიშნა  დეკანის არჩევნები   ეკონომიკის, ბიზნეს...

ვრცლად
პროექტი - ჩემი პროფესია პრაქტიკაში - თემა: ჯანდაცვა ყველასთვის და ყველგან 10.06.2019

პროექტი - ჩემი პროფესია პრაქტიკაში - თემა: ჯანდაცვა ყველასთვის და ყველგან

2019 წლის 6 აპრილს 13:00 სთ-ზე სტუდენტთა მხარდაჭერისა და კარიერული განვითარების სამსახურის ინიციატივით უნი...

ვრცლად