აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები 31.05.2021

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგი:
 
აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულ იქნა შემდეგი პირი:
 
1. ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე:
 
ა) ეკატერინე სულუხია - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ფსიქოლოგია).
ბ) მანანა მათიაშვილი - პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ინგლისურის ფილოლოგია).
გ) ეკატერინე მარუაშვილი - პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ინგლისურის ფილოლოგია).
 
2. ქართული ენის მომზადების 60 კრედიტიან პროგრამაზე: 
 
ა) ირინე არჯევანიძე - პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება-ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, დარგი/სპეციალობა - ქართული ფილოლოგია/ქართული ენა).
 
3. ვაკანტური დარჩეს შემდეგი აკადემიური თანმდებობები: 
 
ა) ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამაზე: ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (მიმართულება - ფსიქოლოგია) ერთი საშტატო ერთეული.

მსგავსი სიახლეები

ტრენინგი: საერთაშორისო მაღალი იმპაქტფაქტორის ჟურნალებში სამეცნიერო სტატიის გამოქვეყნების შესახებ 30.09.2019

ტრენინგი: საერთაშორისო მაღალი იმპაქტფაქტორის ჟურნალებში სამეცნიერო სტატიის გამოქვეყნების შესახებ

2019 წლის 2 ოქტომბერს 13:00 საათზე, კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ორგანიზებით ასოც. პროფესორი იამზე თ...

ვრცლად
გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგი 27.10.2022

გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგი

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტურია კადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგი: აკა...

ვრცლად
თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას კლინიკურ რეზიდენტურაში! 17.10.2018

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას კლინიკურ რეზიდენტურაში!

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას კლინიკურ რეზიდენტურაში!

ვრცლად