ტრენინგი - როგორ მოვამზადოთ საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაციისთვის 15.07.2021

ტრენინგი - როგორ მოვამზადოთ საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაციისთვის

2021 წლის 13 ივნისს,  თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის აფილირებულმა პროფესორმა ირინე არჯევანიძემ და  ასოცირებულმა პროფესორმა ეკატერინე სულუხიამ, ინოვაციური განათლების ცენტრის მიერ ორგანიზებულ სასერტიფიკაციო ტრენინგში მიიღეს მონაწილეობა. 

თემა: "როგორ მოვამზადოთ საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაციისთვის."

განხილული საკითხები: 

აკრედიტაციის სტანდარტები;

საგანმანათებლო პროგრამების მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა;

აკრედიტაციის თვითშეფასების, სამწლიანი, შესაბამისობის ანგარიშის მომზადებისა და წარდგენის შესახებ;

ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოსა და სფეროების კლასიფიკატორთან სწავლის შედეგების თანხვედრაში მოყვანის შესახებ;

აკრედიტაციის თვითშეფასების ანგარიშის დანართი დოკუმენტაციის მომზადების შესახებ;

აკრედიტაციის პროცესში გუნდის შექმნისა და მათი მუშაობის დაგეგმვის შესახებ.

ტრენერები:

მარიამ დარბაიძე - დოქტორი, პროფესორი, ინოვაციური განათლების ცენტრის დირექტორი;

მაკო ჯაოშვილი - დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი;

თამარ რემიშვილი - დოქტორანტი;

ნინო ბერელიძე - მოწვეული ექსპერტი;

მსგავსი სიახლეები

თჰუ-ს შიდა საგრანტო კონკურსის შედეგები 27.07.2021

თჰუ-ს შიდა საგრანტო კონკურსის შედეგები

თჰუ შიდა საგრანტო სისტემის საშუალებით სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერისა და განვითარების მიზნით თჰუ-ს ასოცირებულ პროფესორს მარინ...

ვრცლად
საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტზე 06.08.2021

საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტზე

2021 წლის 15-23 ივლისს, თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტზე, შედგა საბაკალავრო ნაშრომ...

ვრცლად
საქმისწარმოების პროგრამა eFlow-ს ტრენინგი 24.04.2019

საქმისწარმოების პროგრამა eFlow-ს ტრენინგი

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის ორგანიზებით ჩატარდა...

ვრცლად