საერთაშორისო კონფერენცია 2021 – ახალი შეთანხმება გენდერული თანასწორობისთვის (გერმანია) 20.07.2021

საერთაშორისო კონფერენცია 2021 – ახალი შეთანხმება გენდერული თანასწორობისთვის (გერმანია)

2021 წლის 16 ივლისს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (გერმანია) ეგიდით ჩატარდა ონლაინ საერთაშორისო კონფერენცია, თემაზე: - „ახალი შეთანხმება გენდერული თანასწორობისთვის“. კონფერენციაზე, სტუმრის სტატუსით მონაწილეობდა სამართლის ფაკულტეტის დეკანი, აფილირებული პროფესორი - ლია ჭიღლაშვილი.

პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობდა პანელური დისკუსია, სადაც დაისვა არაერთი შეკითხვა გენდერულ ურთიერთობებში ძალადობის საკითხებთან მიმართებით. კონფერენციის დასასრულს გაიმართა დებატები, ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით, შეიმუშავეს სამომავლო პროგრამა ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით.

https://www.unwomen.de/aktuelles/veranstaltungen/veranstaltungen-2021/internationale-konferenz-2021-a-new-deal-for-gender-equality.html