აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები 04.09.2021

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგი:
 

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულ იქნა შემდეგი პირი:


1. სამართლის საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

ა) თამარ ჩიტოშვილი - პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე (დეტალური სფერო- კერძო სამართალი).

ბ) დავით გეფერიძე - ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე (დეტალური სფერო  - საერთაშორისო სამართალი).

 

2. ფსიქოლოგიის  საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

ა) ვალენტინა საყვარელიძე - პროფესორის თანამდებობაზე (დეტალური სფერო - რუსული ფილოლოგია).

 

3. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

ა) ბესარიონ ნაყოფია - პროფესორის თანამდებობაზე (დეტალური სფერო - ფინანსები).

ბ) ქრისტინე ჯანჯღავა - ასოცირებული პროფესორი (დეტალური სფერო - ბიზნესის ადმინისტრირება).

 

4. დიპლომირებული სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

ა) ნინო ორმოცაძე - პროფესორის თანამდებობაზე (დეტალური სფერო - ბიოლოგია).

ბ) ირინე კალანდაძე - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (დეტალური სფერო - ბიოლოგია).

გ) მერი კახაბრიშვილი - ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე (დეტალური სფერო - ფარმაცია).

დ) თამარ ებანოიძე - ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე (დეტალური სფერო - სტომატოლოგია).

 

5. ვაკანტური დარჩეს შემდეგი აკადემიური თანმდებობები:

) ასოცირებული პროფესორი (დეტალური სფერო - ბიზნესის ადმინისტრირება) ერთი საშტატო ერთეული.

ბ) ასისტენტ პროფესორი (დეტალური სფერო - ბიზნესის ადმინისტრირება) ორი საშტატო ერთეული.

მსგავსი სიახლეები

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად! 05.11.2018

კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად!

შპს  „ თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი“  აცხადებს ...

ვრცლად
კლასტერული აკრედიტაცია და თემატური ანალიზი საქართველოში 28.06.2021

კლასტერული აკრედიტაცია და თემატური ანალიზი საქართველოში

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისა და ევროკავშირის დაძმობილების პროექტის „ხარისხის უზრუნველყოფისა და კვალიფიკაციების...

ვრცლად
ვიზიტი ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში 24.05.2016

ვიზიტი ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში

2014 წლის 20 მარტს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს თბილისის ჰუმანიტ...

ვრცლად