აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები 04.09.2021

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგი:
 

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულ იქნა შემდეგი პირი:


1. სამართლის საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

ა) თამარ ჩიტოშვილი - პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე (დეტალური სფერო- კერძო სამართალი).

ბ) დავით გეფერიძე - ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე (დეტალური სფერო  - საერთაშორისო სამართალი).

 

2. ფსიქოლოგიის  საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

ა) ვალენტინა საყვარელიძე - პროფესორის თანამდებობაზე (დეტალური სფერო - რუსული ფილოლოგია).

 

3. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

ა) ბესარიონ ნაყოფია - პროფესორის თანამდებობაზე (დეტალური სფერო - ფინანსები).

ბ) ქრისტინე ჯანჯღავა - ასოცირებული პროფესორი (დეტალური სფერო - ბიზნესის ადმინისტრირება).

 

4. დიპლომირებული სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

ა) ნინო ორმოცაძე - პროფესორის თანამდებობაზე (დეტალური სფერო - ბიოლოგია).

ბ) ირინე კალანდაძე - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (დეტალური სფერო - ბიოლოგია).

გ) მერი კახაბრიშვილი - ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე (დეტალური სფერო - ფარმაცია).

დ) თამარ ებანოიძე - ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე (დეტალური სფერო - სტომატოლოგია).

 

5. ვაკანტური დარჩეს შემდეგი აკადემიური თანმდებობები:

) ასოცირებული პროფესორი (დეტალური სფერო - ბიზნესის ადმინისტრირება) ერთი საშტატო ერთეული.

ბ) ასისტენტ პროფესორი (დეტალური სფერო - ბიზნესის ადმინისტრირება) ორი საშტატო ერთეული.

მსგავსი სიახლეები

სამართლის ფაკულტეტზე ჩატარდა პროფესორ-მასწავლებელთა ონლაინ-შეხვედრა 29.09.2020

სამართლის ფაკულტეტზე ჩატარდა პროფესორ-მასწავლებელთა ონლაინ-შეხვედრა

2020 წლის 25 სექტემბერს თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე ჩატარდა პროფესორ...

ვრცლად
განაიარაღე მოძალადე 23.11.2022

განაიარაღე მოძალადე

 ძალადობის პრევენციის მიზნით ი...

ვრცლად