აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები 04.09.2021

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგი:
 

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულ იქნა შემდეგი პირი:


1. სამართლის საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

ა) თამარ ჩიტოშვილი - პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე (დეტალური სფერო- კერძო სამართალი).

ბ) დავით გეფერიძე - ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე (დეტალური სფერო  - საერთაშორისო სამართალი).

 

2. ფსიქოლოგიის  საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

ა) ვალენტინა საყვარელიძე - პროფესორის თანამდებობაზე (დეტალური სფერო - რუსული ფილოლოგია).

 

3. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

ა) ბესარიონ ნაყოფია - პროფესორის თანამდებობაზე (დეტალური სფერო - ფინანსები).

ბ) ქრისტინე ჯანჯღავა - ასოცირებული პროფესორი (დეტალური სფერო - ბიზნესის ადმინისტრირება).

 

4. დიპლომირებული სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

ა) ნინო ორმოცაძე - პროფესორის თანამდებობაზე (დეტალური სფერო - ბიოლოგია).

ბ) ირინე კალანდაძე - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (დეტალური სფერო - ბიოლოგია).

გ) მერი კახაბრიშვილი - ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე (დეტალური სფერო - ფარმაცია).

დ) თამარ ებანოიძე - ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე (დეტალური სფერო - სტომატოლოგია).

 

5. ვაკანტური დარჩეს შემდეგი აკადემიური თანმდებობები:

) ასოცირებული პროფესორი (დეტალური სფერო - ბიზნესის ადმინისტრირება) ერთი საშტატო ერთეული.

ბ) ასისტენტ პროფესორი (დეტალური სფერო - ბიზნესის ადმინისტრირება) ორი საშტატო ერთეული.

მსგავსი სიახლეები

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი პოლონური პროექტის პარტნიორია! 25.05.2021

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი პოლონური პროექტის პარტნიორია!

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი ამიკუს საზოგადოების (Amicus Society) პოლონური პროექტის პარტნიორია. Polska pomoc rozwojo...

ვრცლად