აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები 06.03.2022

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგები

შპს "თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის" მიერ ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგი:
 

აკადემიურ თანამდებობაზე არჩეულ იქნა შემდეგი პირი:

 

1. სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

ა) არჩილ ლორია - პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე (დეტალური სფერო - საჯარო სამართალი);

ბ) ლელა ნადიბაიძე - პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე (დეტალური სფერო - კერძო სამართალი).

 

2. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

ა) მადონა გელაშვილი - პროფესორის თანამდებობაზე (დეტალური სფერო - ეკონომიკა);

 

3. ფსიქოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

ა) მაია აღაია - ასოცირებული პროფესორი (დეტალური სფერო - ინგლისური ფილოლოგია).

 

4. სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

ა) ილონა საყვარელიძე - პროფესორის თანამდებობაზე (დეტალური სფერო - სტომატოლოგია(რუსულენოვანი)).

მსგავსი სიახლეები

საჯარო ლექცია თემაზე - ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა და საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევები 04.06.2019

საჯარო ლექცია თემაზე - ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა და საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევები

2019 წლის 27 მარტს 12:00 საათზე თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის კვლევებისა და განვითარების ცე...

ვრცლად
პირველკურსელთა საყურადღებოდ! 09.09.2017

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

ვრცლად
საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდებისთვის 11.04.2021

საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდებისთვის

გერმანული ფონდი "Remembrance, Responsibility and Future" გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით აცხადებს საგრანტო კონ...

ვრცლად