ანათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპულმა ასოციაციამ (ENQA) საერთაშორისო ექსპერტთა კორპუსის წევრების განახლებისა და შერჩევის მიზნით, მიმართა ENQA-ს წევრ ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტოებს კანდიდატური 13.06.2022

ანათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპულმა ასოციაციამ (ENQA) საერთაშორისო ექსპერტთა კორპუსის წევრების განახლებისა და შერჩევის მიზნით, მიმართა ENQA-ს წევრ ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტოებს კანდიდატური

უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპულმა ასოციაციამ (ENQA) საერთაშორისო ექსპერტთა კორპუსის წევრების განახლებისა და შერჩევის მიზნით, მიმართა ENQA-ს წევრ ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტოებს კანდიდატურის წარმოდგენის თაობაზე.

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა ENQA-ს ექსპერტთა კორპუსში შესაყვანად წარადგინა ცენტრის დირექტორის მოადგილის , ლაშა მარგიშვილის კანდიდატურა.

წარდგენილი კანდიდატურებიდან ENQA-ს მიერ სხვადასხვა სააგენტოებიდან შეირჩა სულ 34 კანდიდატი, რომელთა შორის არის ცენტრის დირექტორის მოადგილე - ლაშა მარგიშვილი.

შერჩეულ კანდიდატებს ჩაუტარდათ ინტენსიური ტრენინგი უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტოების შეფასებებთან დაკავშირებით.

ტრენინგის დასრულების შემდეგ, ლაშა მარგიშვილმა მიიღო სერტიფიკატი, რომლის მიხედვითაც იგი შეყვანილ იქნა ENQA-ს ექსპერტთა კორპუსში.

შესაბამისად, ლაშა მარგიშვილი სხვა საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად ჩაერთვება ევროპის უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სააგენტოების შეფასების პროცესში, რაც ხელს შეუწყობს, როგორც საერთაშორისო დონეზე ცენტრის ცნობადობის ამაღლებას, ასევე მისი საქმიანობის ინტერნაციონალიზაციის ხარისხის გაზრდასა და თანამშრომელთა პროფესიულ განვითარებას.

მსგავსი სიახლეები

საჯარო ლექციების სერია - მე ევროპელი 12.05.2021

საჯარო ლექციების სერია - მე ევროპელი

სსიპ-ის "საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ" ორგანიზებით, ევროპის დღეების ფარგლებში იწყება საჯარო ლექციების სერი...

ვრცლად
ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის მემორანდუმი შპს „ორ ნაბიჯთან“ 18.06.2018
შიდა საგრანტო პროექტი: ტექნოგენური ნარჩენებით დაბინძურებული წყლების კვლევა 10.04.2021

შიდა საგრანტო პროექტი: ტექნოგენური ნარჩენებით დაბინძურებული წყლების კვლევა

თბილისის ჰუმანიტარულ სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარე საგრანტო პროექტის „ტექნოგენური ნარჩენებით დაბინძურებული წყლების კვლევა“...

ვრცლად