„მშვიდობის ჯილდო ახალგაზრდებისთვის“ 10.08.2022

„მშვიდობის ჯილდო ახალგაზრდებისთვის“

 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი აცხადებს კონკურსსმშვიდობის ჯილდო ახალგაზრდებისთვის“.

კონკურსი მიზნად ისახავს საქართველოში სამშვიდობო პროცესში ახალგაზრდების როლისა და ჩართულობის გაძლიერებას.

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა განცხადებ უნდა მიაწოდონ სახელმწიფო მინისტრის აპარატს 2022 წლის 1 ივლისიდან 19 აგვისტოს ჩათვლით, ქართულ ენაზე, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: info@smr.gov.ge.

კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://smr.gov.ge/ge/news/read/2228/konkursi-saxelmwifo-ministris-aparatis-mshvidobis-jildos-axalgazrdebistvis-mosapoveblad