უნივერსიტეტის შიდა ელექტრონულ ბაზებში მუშაობა 07.06.2022

უნივერსიტეტის შიდა ელექტრონულ ბაზებში მუშაობა

 

თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის ორგანიზებით 7 ივნისს გაიმართა ტრენინგი/სამუშაო შეხვედრა უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის თანამშრომლებისთვის. ტრენინგი მიმდინარეობდა კითხვა პასუხის რეჟიმში.