ზურაბ ჭყონია

ასოცირებული პროფესორი

გიორგი კიკნაძე

გიორგი კიკნაძე

მადონა ბედინაშვილი

მადონა ბედინაშვილი

დავით გეფერიძე

ასოცირებული პროფესორი

ჭაბუკი ქირია

ასოცირებული პროფესორი

მაია აღაია

ასოცირებული პროფესორი

ინნა შანავა

ასოცირებული პროფესორი

ელისო კერესელიძე

ასოცირებული პროფესორი

ლია ქურხული

ასოცირებული პროფესორი

ეკატერინე სულუხია

ასოცირებული პროფესორი

შორენა კუჭუხიძე

ასოცირებული პროფესორი