საქართველოს ეკონომიკა Covid-19-ის პანდემიამდე და პანდემიის პერიოდში 05.07.2021

საქართველოს ეკონომიკა Covid-19-ის პანდემიამდე და პანდემიის პერიოდში

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის დავით ჯალაღონიას, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორის იური პაპასქუას და თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორის გივი მაკალათიას ერთობლივი კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა ჟურნალ ეკონომისტში.

ნაშრომში წარმოდგენილია პანდემიამდე და პანდემიის პერიოდში საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება და მოსაზრებები კრიზისის დაძლევის უზრუნველსაყოფად.

სტატია იხილეთ მოცემულ ბმულზე:

https://ekonomisti.tsu.ge/?cat=nomer&leng=ge&adgi=607