ინოვაციური განათლების ცენტრის ტრენინგი: საგრანტო განაცხადის წერა - სტრატეგია და ტექნიკები 27.01.2022

ინოვაციური განათლების ცენტრის ტრენინგი: საგრანტო განაცხადის წერა - სტრატეგია და ტექნიკები

2022 წლის 21-22 იანვარს, თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიურმა პერსონალმა - ილონა საყვარელიძემ, ნინო აბაიშვილმა, მარინე შავლაყაძემ, მაია მელაძემ, ნონა გელიტაშვილმა, ლია ჭიღლაშვილმა და ირინე არჯევანიძემ მონაწილეობა მიიღეს ინოვაციური განათლების ცენტრის ორდღიან  ტრენინგში. 

 

სატრენინგო თემა - საგრანტო განაცხადის წერა - სტრატეგია და ტექნიკები". 

 

 მონაწილეებს გადაეცათ ტრენინგის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატები.