დავით გეფერიძე

ასოცირებული პროფესორი საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით

მაია აღაია

ასოცირებული პროფესორი ინგლისური ფილოლოგიის მიმართულებით

ნანა ბიჩენოვი

აფილირებული ასოცირებული პროფესორი ინფორმატიკის მიმართულებით

ნინო ქეცბაია

ასოცირებული პროფესორი მარკეტინგის მიმართულებით

ირინა კალანდაძე

ასოცირებული პროფესორი ბიოლოგიის მიმართულებით

ირმა ზაქარაია

ასოცირებული პროფესორი ქართული ფილოლოგიის მიმართულებით

მაია მელაძე

ასოცირებული პროფესორი ტურიზმის მიმართულებით

ირმა გულორდავა

ასოცირებული პროფესორი სლავური ფილოლოგიის მიმართულებით

ირმა მოლაშხია

აფილირებული ასოცირებული პროფესორი მენეჯმენტის მიმართულებით

ნუნუ აჩუაშვილი

ასოცირებული პროფესორი ბუღალტერიის მიმართულებით

მედეა ჭელიძე

ასოცირებული პროფესორი ფინანსების მიმართულებით

ჭაბუკი ქირია

ასოცირებული პროფესორი ქართული ფილოლოგიის მიმართულებით